تولیدی پوشاک آناهیتا

شبکه های اجتماعی – تولیدی پوشاک آناهیتا

Category Archives: شبکه های اجتماعی

کانال تلگرام تولیدی لباس

این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است .
شناسه کانال: tolidianaheta
صاحب کانال: کرم اله اکبری
موضوعات: اقتصادی، مالی
فعالیت اصلی: ارائه خدمت
رده بندی سنی: بزرگسال
زبان: فارسی
کد شامد: 1-1-694562-61-4-1

برای ورود به کانال تلگرامی ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/tolidianaheta

 

جهت بررسی صحت لینک شناسنامه، آدرس زیر بایستی شما را به کانال موضوع این شناسنامه انتقال دهد:

t.me/itdmcbot?start=tolidianaheta
در صورت مشاهده تخلف، می توانید با مراجعه به لینک زیر، گزارش خود را ثبت کنید:
shekayat.saramad.ir/pages/default.aspx

کانال تولیدی لباس در یزد

این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است .
شناسه کانال: tolidianaheta
صاحب کانال: کرم اله اکبری
موضوعات: اقتصادی، مالی
فعالیت اصلی: ارائه خدمت
رده بندی سنی: بزرگسال
زبان: فارسی
کد شامد: 1-1-694562-61-4-1

برای ورود به کانال تلگرامی ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/tolidianaheta

 

جهت بررسی صحت لینک شناسنامه، آدرس زیر بایستی شما را به کانال موضوع این شناسنامه انتقال دهد:

t.me/itdmcbot?start=tolidianaheta
در صورت مشاهده تخلف، می توانید با مراجعه به لینک زیر، گزارش خود را ثبت کنید:
shekayat.saramad.ir/pages/default.aspx

کانال تولیدی لباس در اهواز

این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است .
شناسه کانال: tolidianaheta
صاحب کانال: کرم اله اکبری
موضوعات: اقتصادی، مالی
فعالیت اصلی: ارائه خدمت
رده بندی سنی: بزرگسال
زبان: فارسی
کد شامد: 1-1-694562-61-4-1

برای ورود به کانال تلگرامی ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/tolidianaheta

 

جهت بررسی صحت لینک شناسنامه، آدرس زیر بایستی شما را به کانال موضوع این شناسنامه انتقال دهد:

t.me/itdmcbot?start=tolidianaheta
در صورت مشاهده تخلف، می توانید با مراجعه به لینک زیر، گزارش خود را ثبت کنید:
shekayat.saramad.ir/pages/default.aspx

کانال تولیدی لباس در تبریز

این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است .
شناسه کانال: tolidianaheta
صاحب کانال: کرم اله اکبری
موضوعات: اقتصادی، مالی
فعالیت اصلی: ارائه خدمت
رده بندی سنی: بزرگسال
زبان: فارسی
کد شامد: 1-1-694562-61-4-1

برای ورود به کانال تلگرامی ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/tolidianaheta

 

جهت بررسی صحت لینک شناسنامه، آدرس زیر بایستی شما را به کانال موضوع این شناسنامه انتقال دهد:

t.me/itdmcbot?start=tolidianaheta
در صورت مشاهده تخلف، می توانید با مراجعه به لینک زیر، گزارش خود را ثبت کنید:
shekayat.saramad.ir/pages/default.aspx

کانال تولیدی لباس در قزوین

این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است .
شناسه کانال: tolidianaheta
صاحب کانال: کرم اله اکبری
موضوعات: اقتصادی، مالی
فعالیت اصلی: ارائه خدمت
رده بندی سنی: بزرگسال
زبان: فارسی
کد شامد: 1-1-694562-61-4-1

برای ورود به کانال تلگرامی ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/tolidianaheta

 

جهت بررسی صحت لینک شناسنامه، آدرس زیر بایستی شما را به کانال موضوع این شناسنامه انتقال دهد:

t.me/itdmcbot?start=tolidianaheta
در صورت مشاهده تخلف، می توانید با مراجعه به لینک زیر، گزارش خود را ثبت کنید:
shekayat.saramad.ir/pages/default.aspx