رنگبنــــــــدی شلــــوارهای لـــی نـــیـل بسیار رنگ بندی زیبا و متنوع هست و تصمیم داریم رنگ بندی را هر ماه متنوع تر و زیباتر کنیم تا مشتری حق انتخاب بیشتری داشته باشد. همیشه حق با مشتری است